STEVENS & PARTNERS IS AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE ORDE VOOR WETTELIJKE INCASSODIENSTVERLENERS. STEVENS & PARTNERS HEEFT DE NIEUWE INCASSOWETGEVING VOLLEDIG OMARMD EN IN HAAR ORGANISATIE GEINTEGREERD.

Hoe factureren wij?

Stevens & Partners slaagt er vrijwel altijd in de vordering te incasseren zonder dat een procedure nodig is. Als het goed is, heeft de huurder naast de huurachterstand ook het door ons gevorderde bedrag ter zake van incassokosten betaald. In die gevallen maken wij de hoofdsom aan u over en brengen wij u een bedrag in rekening dat gelijk is aan de incassokosten die uw huurder heeft betaald. Kortom, onze inschakeling heeft u dan niets gekost. En zo hoort het ook.

Het komt soms helaas ook voor dat een huurder alleen de hoofdsom betaalt en niet bereid is om de incassokosten te betalen. Wij treden dan met u in overleg. Gezamenlijk besluiten wij of wij deze kosten in een procedure gaan verhalen. Meestal zal dat het geval zijn. Indien er aanleiding is om dat niet te doen, uit hoofde van de relatie met uw huurder of uit hoofde van een kosten-baten afweging, brengen wij u een aangepast honorarium in rekening gelijk aan 50% van de aan de huurder berekende incassokosten. Hiermee delen wij de “pijn” met onze opdrachtgevers.

In die gevallen waarin een procedure onvermijdelijk is, begeleiden wij dit traject vanzelfsprekend ook voor onze opdrachtgevers. Vooraf bespreken wij dan welke kosten hiermee gemoeid zijn. vaak betekent dit dat wij de kosten verbonden aan de procedure, deurwaarderskosten en griffierechten, doorbelasten en een uurtarief hanteren van € 185,- exclusief btw. 

Over Stevens & Partners

Stevens & Partners is opgericht door Peter Stevens. Onze focus is verdeeld op twee werkterreinen. Wij staan verhuurders bij met huurachterstanden en helpen bij het optimaliseren van hun debiteurenproces. Ook staan wij huurders van winkelruimtes en horecagelegenheden bij als het gaat om het op een wettelijke basis verlagen van hun huurprijs. Dit doen wij onder de naam: Lagerehuur.nl.

Stevens & Partners maakt gebruik van vaste partners. Dit zijn taxateurs, huurprijsdeskundigen, collega-juristen, advocaten, etc. Wij kiezen onze partners zorgvuldig uit.

Wij hechten aan korte lijnen, een transparante communicatie, een prettige werksfeer en aan het opbouwen van langdurige relaties. Wij gaan uit van vertrouwen en wederzijds respect.

Contactgegevens

Vul hier uw telefoonnummer en/of emailadres in. Dan nemen we contact met u op voor een vrijblijvende kennismaking of meer informatie.